white day

  • Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Valentine Trắng 14/3 Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Valentine Trắng 14/3
    Valentine Trắng 14/3 còn được biết đến với những cái tên như White Valentine, White Day. Valentine Trắng diễn ra sau Valentine đúng 1 tháng, vào ngày 14/3.
  • Boxing Day là gì? Boxing Day là gì?
    Một trong những ngày lễ vô cùng ý nghĩa vào khoảng thời gian cuối năm có tên gọi là Boxing Day. Nếu dịch nguyên văn của cụm từ Boxing Day có nghĩa là “Ngày của Những chiếc hộp”.