xác định nguồn gốc

  • Phát hiện "nghĩa địa" sao chổi Phát hiện "nghĩa địa" sao chổi
    Các nhà thiên văn Colombia cho hay đã tìm thấy nơi chôn thân của các sao chổi, và từ đây một số sao chổi có thể hồi sinh sau nhiều triệu năm bất động.
  • Không thể xác định tổ tiên bằng kiểm tra ADN Không thể xác định tổ tiên bằng kiểm tra ADN
    Các xét nghiệm kiểm tra ADN mang tính thương mại nhằm xác định một người có phải là hậu duệ của những nhân vật hoặc cộng đồng nổi tiếng trong lịch sử hay không chỉ là “sự chiêm tinh về gene”, giới khoa học cảnh báo.