xác cá voi

  • Tại sao xác cá voi lại phát nổ? Tại sao xác cá voi lại phát nổ?
    Xác cá voi dạt bờ hàng loạt đang là vấn đề được quan tâm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay cả việc lại gần chúng cũng có thể tạo ra thảm họa.