xác chết không phân hủy

  • Bí ẩn xác chết 300 năm không phân huỷ Bí ẩn xác chết 300 năm không phân huỷ
    Vào thời điểm phát hiện ra xác chết kì lạ này, cư dân địa phương đã xôn xao trong suốt một thời gian dài. Xác chết được đặt tên là Da Franzy được xác định mai táng vào năm 1746.