xương rồng không gai

  • Những phép lai thực vật kỳ lạ Những phép lai thực vật kỳ lạ
    TomTato cho thu hoạch cùng lúc cà chua anh đào và khoai tây trắng, hoa cúc Shasta có cánh hoa to hơn và thời gian nở lâu hơn nhờ các phương pháp lai giống hoặc cấy ghép.