Công nghệ sinh học

  • Công nghệ gene là gì? Công nghệ gene là gì?
    Nếu như coi thế kỷ 21 là kỷ nguyên của công nghệ sinh học, thì công nghệ gen là một “siêu sao” mới.