Công nghệ sinh học

  • Đường dây tải điện khiến ong mật hung dữ hơn Đường dây tải điện khiến ong mật hung dữ hơn
    Các nhà khoa học phát hiện thấy những con ong mật Apis mellifera tiếp xúc với các trường điện từ tương tự như các trường điện từ gần bề mặt đất quanh các đường dây điện, đã trở nên hung dữ hơn với nhau. Ngoài ra, khả năng huấn luyện của chúng bị giảm đáng kể.
  • Bạn biết gì về món thịt “chay”? Bạn biết gì về món thịt “chay”?
    Đạm, protein là cơ sở của sự sống. Đạm cũng là 1 trong 4 thành phần thiết yếu của khẩu phần ăn. Thịt là một nguồn cung cấp chất đạm chính cho hầu hết người bình thường.