So sánh kích thước các loài động vật lớn nhất thời tiền sử

 •  
 • 1.245

Khủng long chân thằn lằn Amphicoelias là loài khủng long lớn nhất từng được biết đến với chiều dài tính cả đuôi lên tới 58m.

Thằn lằn bay Quetzalcoatlus.
Thằn lằn bay Quetzalcoatlus.

 • Thằn lằn bay khổng lồ Quetzalcoatlus: 10m (chiều dài)
 • Khủng long chân thú Deinocheirus: 11m
 • Sarcosuchus: 12,19m (họ hàng xa của cá sấu)
 • Khủng long bạo chúa (Tyrannosaurus rex): 12,3m
 • Thằn lằn cá Elasmosaurus: 13,7m
 • Khủng long chân thú Giganotosaurus: 14m
 • Khủng long mỏ vịt Magnapaulia: 15m
 • Thằn lằn sông Meuse (Mosasaurus): 15m
 • Khủng long ăn thịt (Spinosaurus): 16m
 • Thằn lằn cá Shastasaurus: 21m (loài bò sát biển lớn nhất từng tồn tại)
 • Khủng long chân thằn lằn Brontosaurus: 22m
 • Khủng long chân thằn lằn Diplodocus: 27,4m
 • Khủng long chân thằn lằn Futalognkosaurus: 32m
 • Khủng long chân thằn lằn Argentinosaurus: 36,5m
 • Khủng long chân thằn lằn Bruhathkayosaurus: 46m
 • Khủng long chân thằn lằn Amphicoelias: 58m (loài khủng long lớn nhất từng tồn tại).

Cập nhật: 01/08/2018 Theo VNE
 • 1.245

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook