Sự kiện

  • 3.000 năm thăng trầm của bao cao su 3.000 năm thăng trầm của bao cao su
    Bao cao su là một trong những vật dụng tránh thai xưa cũ nhất trong lịch sử loài người. Hiện thế giới dùng 6-9 tỷ chiếc mỗi năm. Các nhà nghiên cho rằng, bao cao su được nhân loại sử dụng từ 3.000 năm trước đây.