Thầy đồ làm biếng

  • 3,33
  • 2.895

Có một thầy đồ rất lười biếng, thường kiếm cớ để không phải dạy dỗ gì cả.

Một hôm ông vào lớp hỏi học trò:

- Tụi bây biết hôm nay học cái gì không?

Cả lớp trả lời:

- Thưa thầy không!

Thầy đồ tỏ vẻ giận dữ:

- Không biết? Vậy tụi mày tới trường để làm cái gì? Cút về hết đi!

Đám học trò khúm núm kéo về hết và bàn với nhau là lần sau thầy có hỏi thì sẽ có cách trả lời xem thầy tính sao.

Hôm sau, thầy giáo lại hỏi:

- Hôm nay tụi bây biết sẽ học cái gì không?

Cả lớp đồng thanh trả lời:

- Dạ biết!

- Đã biết hết rồi thì tụi bây còn ở đây làm cái gì vậy? Về hết đi!

Tụi học trò tức lắm, cho nên bàn rằng kì sau thầy có hỏi thì nửa lớp sẽ trả lời “có” và nửa lớp sẽ trả lời “không” coi thầy tính sao.

Ngày kế tiếp thầy hỏi:

- Bây biết hôm nay học cái gì không?

Nửa lớp trả lời:

- Thưa biết!

Nửa lớp trả lời:

- Thưa không!

- Vậy thì đứa nào biết ở lại dạy mấy đứa không biết, còn tao về

*
***

Tình yêu và PC

Trong cơn say thấy em ở trên cao. PageUp anh lên và Undo cuộc sống.

Anh vui mừng thấy lòng mình Numlock.

Em bật cười: "Capslock chứ anh!".

Em thầm thì: Em mãi là của anh.

Đừng tưởng em tham @ và Esc.

Đối với em tình anh là trên hết.

Trái tim em mở rồi anh có thể Enter.

Chuyện tình mình đẹp như một giấc mơ.

Đừng bao giờ gõ phím End em nhé!

Theo Vnexpress
  • 3,33
  • 2.895

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook