Tìm hiểu về bảng phân loại cấp độ gió và sóng ở Việt Nam

  •   4,52
  • 4.518

Dưới đây là bảng phân loại cấp gió và sóng ở Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo.

Bảng cấp gió và sóng Việt Nam

Bảng cấp gió và sóng Việt Nam

Phía trên là bảng phân cấp gió của Việt Nam, còn dưới đây là thang sức gió Beufort, hay đơn giản cấp gió là thang đo kinh nghiệm về sức gió, chủ yếu dựa trên trạng thái của mặt biển hay các trạng thái sóng.

Thang đo này được đưa vào nhật ký đi biển của các tàu hải quân Hoàng gia Anh như một tiêu chuẩn.

Thang sức gió Beufort

Cập nhật: 28/10/2020 Tổng Hợp
  • 4,52
  • 4.518