Tin lũ khẩn cấp trên sông Mê Kông

  •  
  • 424

Lũ sông Mê Kông, từ thượng nguồn đến Kôm Pông Chàm (Cam Pu Chia) đang xuống, hạ lưu từ Cảng Phnôm Pênh về cuối nguồn đang lên nhanh...

Mực nước sáng nay (ngày 28/9), tại các trạm chính như sau:

• Trên sông Mê Kông tại Kra Chiê: 21,98m; xấp xỉ mức BĐ1; tại Cảng Phnôm Pênh: 9,97m, thấp hơn đỉnh lũ năm 2000: 0,12m; tại Prek Đam: 9,95m, thấp hơn năm 2000: 0,31m; tại Neak Lương: 8,06m, thấp hơn năm 2000: 0,10m.

• Trên sông Tiền tại Tân Châu: 4,75m, trên BĐ3: 0,25m; tại Mỹ Thuận: 1,92m, trên BĐ3: 0,12m; tại Mỹ Tho: 1,68m, trên BĐ3: 0,08m.

• Trên sông Hậu tại Châu Đốc: 4,11m, trên BĐ3: 0,11m; tại Long Xuyên: 2,73m, trên BĐ3: 0,23m; tại Cần Thơ: 2,04m, trên BĐ3: 0,14m.

• Trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,99m, trên BĐ2: 0,19m.

• Trên sông Sài Gòn tại Phú An: 1,50m, ở mức BĐ3.

Trong 1 – 3 ngày tới, lũ hạ lưu sông Mê Kông từ Cảng Phnôm Pênh về Việt Nam sẽ lần lượt đạt đỉnh; tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) tiếp tục lên nhanh, sau đó lên chậm dần.

Đến ngày 02/10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,9m, trên BĐ3: 0,4m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 4,3m, trên BĐ3: 0,3m; tại các trạm chính vùng đầu nguồn ĐTM, TGLX lên trên mức BĐ3 từ 0,2 – 0,4m; trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa lên mức 2,3m, dưới BĐ3: 0,1m.

Đỉnh lũ cao nhất năm tại các trạm đầu nguồn sông Cửu Long sẽ xuất hiện vào những ngày đầu tháng 10, trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,95m, trên BĐ3: 0,45m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 4,35m, trên BĐ3: 0,35m; sau đó xuống chậm.

Cần chủ động phòng chống lũ lớn, ngập sâu ở vùng đầu nguồn và Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên.

Theo NCHMF
  • 424

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook