Triển vọng mới cho những bệnh nhân bần huyết

  •  
  • 192

Tế bào hình lưỡi liềm làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu

Các giáo sư thuộc trường Đại Học San Francisco, California, Hoa Kỳ vừa thành công trong việc điều chỉnh những tế bào máu hình lưỡi liềm do bệnh thiếu máu (còn gọi là bần huyết) gây ra.

Bệnh bần huyết, với huyết cầu hình lưỡi liềm được tìm thấy ở châu Phi, Ấn Độ, Trung Đông và vùng Địa Trung Hải.

Tế bào hình lưỡi liềm do một sự đột biến gen tạo ra những huyết cầu dị dạng làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu.

Các nhà khoa học Mỹ đã xử lý những tế bào gốc từ phôi chứa đựng tế bào bị đột biến ở người. Họ cấy một phiên bản huyết cầu lành mạnh để thay thế phiên bản bị đột biến. Tế bào gốc này mang đặc tính của tế bào hình lưỡi liềm nhưng không hoàn toàn giống nó.

Nghiên cứu này mở ra triển vọng cho những bệnh nhân bần huyết trên toàn thế giới.

Theo Tuổi trẻ Online
  • 192