Ung thư lưỡi

  • Dấu hiệu cảnh báo ung thư lưỡi

    Dấu hiệu cảnh báo ung thư lưỡi
    Lưỡi được tạo thành từ một nhóm các cơ, giúp nếm thức ăn, nuốt và nói. Lưỡi khỏe mạnh có màu hồng và được phủ bằng các nốt sần nhỏ gọi là nhú lưỡi.