Ung thư vòm họng

  • Phân biệt các loại ung thư vùng cổ họng Phân biệt các loại ung thư vùng cổ họng
    Cụm từ "ung thư cổ họng" có thể gây nhầm lẫn cho các bệnh nhân và thân nhân của họ, một phần do thực tế nó không phải là một thuật ngữ chuyên ngành được công nhận bởi các bác sĩ chuyên ngành ung thư.
  • "Bệnh nụ hôn" và nguy cơ ung thư vòm họng "Bệnh nụ hôn" và nguy cơ ung thư vòm họng
    Ung thư vòm họng là bệnh phổ biến xếp trong 10 loại ung thư thường gặp nhất. Tỷ lệ ung thư vòm họng trong vùng dịch tễ khoảng 20-50/100.000 dân.