Video: Bóng đen bí ẩn lớn bằng một quốc gia trên Thái Bình Dương

  •   2,52
  • 3.463

Bóng đen khổng lồ trên Thái Bình Dương thực chất là bóng của Mặt trăng chiếu xuống Trái đất khi xảy ra hiện tượng nhật thực.

Bóng đen chiếu xuống Thái Bình Dương với diện tích lớn gần bằng Australia.
Bóng đen chiếu xuống Thái Bình Dương với diện tích lớn gần bằng Australia.

Ngày 9/3/2016, vệ tinh thời tiết của Nhật Bản bắt gặp một bóng đen rộng khoảng 4.800km, di chuyển với vận tốc 3.200km/h trên bề mặt Thái Bình Dương, theo Science Channel. Nguyên nhân là do ngày hôm đó đã xảy ra hiện tượng nhật thực, bóng của Mặt trăng chiếu xuống Trái đất với diện tích lớn gần bằng Australia.

Cập nhật: 01/03/2017 Theo VnExpress
  • 2,52
  • 3.463

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook