Video: So sánh kích thước những ngọn núi lớn trong Hệ Mặt trời

 • 1.661

Núi Rheasilvia Mons trên tiểu hành tinh Vesta là ngọn núi cao nhất trong hệ Mặt Trời, cao gấp 2,5 lần đỉnh Everest trên Trái đất.

Các ngọn núi trong Hệ Mặt trời.
Các ngọn núi trong Hệ Mặt trời.

 • Núi Mon Rumker: 1,1km (Mặt trăng).
 • Núi Doom Mons: 1,45km (Titan - Mặt trăng của sao Thổ).
 • Núi Caloris Montes: 3km (sao Thủy).
 • Núi Mons Huygens: 5,5km (Mặt trăng).
 • Núi Skadi Mons: 6,4km (sao Kim).
 • Đỉnh Everest: 8,8km (Trái đất).
 • Núi Mauna Kea: 10,2km (Trái đất).
 • Núi Arsia Mons: 11,7km (sao Hỏa).
 • Núi Elysium Mons: 12,6km (sao Hỏa).
 • Núi Ascraeus Mons: 15km (sao Hỏa).
 • Núi Boosaules Montes: 17km ( Io - Mặt trăng của sao Mộc).
 • Dãy Equatorial: 20km (Lapetus - Mặt trăng của sao Thổ).
 • Núi Rheasilvia Mons: 22km (Vesta - tiểu hành tinh trong hệ Mặt trời).

Cập nhật: 02/03/2018 Theo VNE
 • 1.661

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook