Video: Sử dụng điện thoại bằng mắt

  •  
  • 884

Đây được xem là công nghệ tuyệt vời cho những người tàn tật hay những người sử dụng bình thường muốn có bàn tay rảnh rỗi để làm việc khác trong khi vẫn có thể điều khiển điện thoại.

>>> Sử dụng điện thoại bằng mắt

Xem video:

Theo Youtube
  • 884

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook