Video: Sử dụng điện thoại bằng mắt

  • 875

Đây được xem là công nghệ tuyệt vời cho những người tàn tật hay những người sử dụng bình thường muốn có bàn tay rảnh rỗi để làm việc khác trong khi vẫn có thể điều khiển điện thoại.

>>> Sử dụng điện thoại bằng mắt

Xem video:

Cập nhật: 09/12/2011 Theo Youtube
  • 875

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook