5 câu nói để đời nhà toán học vĩ đại nhất thời cổ đại Archimedes

  • 3.597

Archimedes – nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh, nhà thiên văn học và còn là một trong những nhà toán học lỗi lạc nhất mọi thời đại.

Ông đã đưa nhân loại biết đến số pi, tìm ra cách để xác định diện tích vòng cung của parabol. Ông cũng định nghĩa đường xoắn ốc mang tên ông, lập công thức tính cho các thể tích của các bề mặt xoay.

Trong số các cải tiến vật lý của ông, nổi bật nhất là các nguyên lý nền tảng của thủy tĩnh, tĩnh học và nguyên lý đòn bẩy.

Archimedes thực sự là một nhà phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại bởi ông đã nghiên cứu tất cả những điều này hơn 2.000 năm trước và không có bất kì sự trợ giúp nào của máy tính hay các công nghệ sẵn có để phục vụ khoa học như hôm nay.

Dưới đây là 5 câu nói để đời của Archimedes:

1. Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world.

Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên.

Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên.

2. Mathematics reveals its secrets only to those who approach it with pure love, for its own beauty.

Toán học chỉ tiết lộ những bí mật của mình cho những ai tìm đến bằng tình yêu thuần khiết vì vẻ đẹp của nó mà thôi.

3. There are things which seem incredible to most men who have not studied Mathematics.

Có nhiều điều tồn tại mà hầu hết những ai chưa từng được học Toán sẽ cảm thấy khó tin.

4. Eureka! Eureka!

Tìm ra rồi! Tìm ra rồi!

5. Many people believe that the grains of sand are infinite in multitude ... Others think that although their number is not without limit, no number can ever be named which will be greater than the number of grains of sand.

But I shall try to prove to you that among the numbers which I have named there are those which exceed the number of grains in a heap of sand the size not only of the earth, but even of the universe.

Có một số người nghĩ rằng số lượng hạt cát là vô hạn trong vô số... Người khác nghĩ rằng mặc dù số lượng hạt cát không phải là vô hạn, nhưng không có số nào chúng ta có thể gọi tên mà lớn hơn số lượng hạt cát.

Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng trong những số những số tôi đã gọi tên, có nhiều số lớn hơn số lượng hạt cát trong một đống cát có kích thước bằng cả trái đất, thậm chí là cả vũ trụ.

Cập nhật: 19/04/2018 Theo giadinhmoi
  • 3.597

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook