6 phát minh ấn tượng của năm 2014

  •   3,33
  • 12.132

Những phát minh về khoa học và công nghệ đang góp phần làm cuộc sống dần trở nên tốt đẹp, tiện nghi, thậm chí vui nhộn hơn.

6 phát minh ấn tượng của năm 2014

6 phát minh ấn tượng của năm 2014

Theo Thanh Niên
  • 3,33
  • 12.132

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook