6 phát minh ấn tượng của năm 2014

  • 33
  • 11.700

Những phát minh về khoa học và công nghệ đang góp phần làm cuộc sống dần trở nên tốt đẹp, tiện nghi, thậm chí vui nhộn hơn.

6 phát minh ấn tượng của năm 2014

6 phát minh ấn tượng của năm 2014

Cập nhật: 06/01/2015 Theo Thanh Niên
  • 33
  • 11.700

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook