Ai là nhà khoa học đầu tiên của nhân loại?

  •   42
  • 7.179

Khái niệm “nhà khoa học” được sử dụng lần đầu tiên bằng tiếng Anh vào năm 1834. Và kể từ đó, con người luôn cố gắng tìm ra ai là nhà khoa học đầu tiên của nhân loại.

Anaximander - một triết gia Hy Lạp liệu có phải là nhà khoa học đầu tiên?
Anaximander - một triết gia Hy Lạp liệu có phải là nhà khoa học đầu tiên?

Những cái tên được nhiều người biết đến như Galileo, Archimedes Pythagoras thường xuất hiện. Họ là những người đã có đóng góp to lớn đối với khoa học hiện đại. Tuy nhiên, các nhà tư tưởng và thực nghiệm trước đó đều có thể là người cần tìm.

Nhà khoa học Carlo Rovelli lập luận rằng nhà khoa học đầu tiên trong lịch sử là Anaximander, một triết gia Hy Lạp ít được biết đến. Theo nhiều tài liệu còn lưu giữ lại, Anaximander là người đầu tiên đưa ra các đề xuất cho rằng Trái đất lơ lửng trong không gian, tất cả các sinh vật sống có nguồn gốc từ một tổ tiên chung, và những hiện tượng xảy ra trên bầu trời đều thuộc về khí tượng học chứ không phải là sản phẩm của các vị thần.

Tuy nhiên, cơ sở cho lập luận của Rovelli cần được xem xét cẩn thận. Tất cả những gì còn lại trong tác phẩm gốc của Anaximander chỉ là bốn dòng văn bản.

Anaximander có thể là người hội tụ những điều kiện cần thiết của một nhà khoa học. Tuy nhiên, chỉ với những bằng chứng hữu hình còn sót lại đó thì cũng chưa thể chứng minh được ông là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới.

Theo Newscientist, Đất Việt
  • 42
  • 7.179