Ảo giác “du hành thời gian” lừa não bạn thấy thứ không có thật

  • 2.959

Các nhà khoa học đến từ Caltech đã tạo ra một ảo giácdu hành thời gian mới lừa não bộ bạn nhìn thấy thứ không thật sự ở đó.

Ảo giác này, gọi là Ảo giác Thỏ, tiết lộ cách các giác quan của bạn có thể tác động lẫn nhau – nhất là âm thanh có thể làm xuất hiện ảo giác thị giác bằng cách nào.

Để tự kiểm tra ảo giác, hãy đảm bảo bạn đang đeo tai nghe, rồi ấn vào video.

Nó yêu cầu bạn tập trung vào thanh ngang ở phía trên màn hình, trong khi đang quan sát các tia sáng gần bên dưới màn hình.

Sau đó bạn được hỏi có bao nhiêu tia sáng xuất hiện.

Hầu hết người xem có khả năng nói rằng họ thấy ba tia sáng, nhưng thật ra, chỉ có hai tia sáng xuất hiện.

Đó là vì họ nghe thấy ba tiếng bíp, lừa não bộ bạn rằng nhìn thấy ba tia sáng.

Điều này cho thấy âm thanh có thể kích thích một ảo giác thị giác – có thể mang lại manh mối về cách não bộ kết hợp các giác quan.

Ảo giác du hành thời gian
Ảo giác này gọi là ảo giác thỏ.

Tiến sĩ Noelle Stiles, tác giả đầu của nghiên cứu, cho biết:Những ảo giác này thuộc số những trường hợp rất hiếm trong đó âm thanh ảnh hưởng đến tầm nhìn, mà không phải ngược lại, cho biết các khía cạnh động của việc xử lý thần kinh xảy ra qua không gian và thời gian. Những ảo giác mới này sẽ cho phép các nhà nghiên cứu xác định những thông số tối ưu cho việc tích hợp đa giác quan, cần thiết cho cả việc thiết kế các phương tiện hỗ trợ giác quan lý tưởng và đào tạo tối ưu cho những người có tầm nhìn kém”.

Cập nhật: 13/10/2018 Theo Dân Trí
  • 2.959

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook