Ba lý do không chê vào đâu được

  • 52
  • 780

Một bác sĩ đã theo học chuyên khoa điều trị bệnh ngoài da. Một người bạn hỏi anh ta là tại sao anh lại chọn ngành đó.

Anh ta trả lời:

- Có ba lý do không thể chê vào đâu được:
- Một là: Người bệnh không bao giờ kéo tôi ra khỏi giường vào ban đêm,
- Hai là: Họ không bao giờ chết
- Và ba là: Họ cũng chẳng bao giờ khỏi.

Cập nhật: 02/11/2005 H.T Sưu tầm
  • 52
  • 780

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook