Video: Quá trình thụ tinh ở người

  •   3,910
  • 12.479

Cùng tìm hiểu quá trình thụ tinh của người, cũng như cách một đứa trẻ được sinh ra thông qua video dưới đây nhé!

>>> Thiết bị mới cho phép cha mẹ chứng kiến giây phút con thụ thai

Cập nhật: 22/11/2016 Theo Youtube
  • 3,910
  • 12.479