Bán Kẹo

  •  
  • 983

Hai vợ chồng nhà giàu nọ muốn đùa ghẹo nhau ban ngày nhưng sợ đầy tớ biết, nhân làng dưới có đám ma, anh chồng sai đầy tớ xuống đó bán kẹo, thật là nhất cữ lưỡng tiện.

Người đầy tớ nghĩ bụng: "Quái! sao bỗng dưng hôm nay lại bảo mình đi bán kẹo? Hẳn ở nhà có chuyện gì đây". Thế là anh ta giả vờ đi một vòng rồi quay trở lại rình xem sự tình ra sao. Vợ chồng chủ thấy đầy tớ đi rồi, đưa nhau vào buồng hú hí. Chồng hỏi vợ:

- Về sau tôi chết mình khóc là gì nào?

- Tôi khóc mình là: "Anh ơi! Anh hỡi ! Chứ còn gì nữa!"

Vợ lại hỏi:

- Về sau tôi chết mình khóc ra làm sao?

- Tôi khóc là: "Em ơi! Em hỡi! chứ làm sao nữa!".

Người đầy tớ nghe thấy thế liền rao to lên:

- Ai mua kẹo kéo thì ra mua không sẽ hết! Kéo đây...kéo đây...éo đây...

Anh chồng nghe tiếng vội mặc quần chạy ra quát:

- Sao không xuống dưới làng mà bán?

- Dạ thưa ông chủ! Ở đây có những hai đám ma mà còn không bán được đồng nào, huống chi dưới làng chỉ có một đám ma thôi.

H.T Sưu tầm
  • 983

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook