Bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước

  • 887

Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26-1 tổ chức hội thảo tư vấn hoàn thiện Văn kiện "Chương trình hỗ trợ đất ngập nước quốc gia 2007 - 2010".

Vùng đất ngập nước Bàu Sấu  (Vườn quốc gia Cát Tiên). - (Ảnh: ND)

Mục tiêu của chương trình là bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước ở Việt Nam nhằm phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cũng như bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Các tổ chức tham gia đã xây dựng chương trình dựa trên điều kiện thực tế ở cả ba vùng, vùng ven biển đồng bằng sông Hồng, ven biển miền trung và đồng bằng sông Sài Gòn và sông Mê Công.

Chương trình đưa ra một kế hoạch chung nhằm hài hòa hỗ trợ quốc tế đối với việc quản lý đất ngập nước ở nước ta và để thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các sáng kiến hiện nay với các dự án đang thực hiện và các dự án trong kế hoạch về quản lý vùng ven biển và các vùng giao nhau của các lưu vực sông.

Việt Nam trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phê chuẩn Công ước quốc tế về Ðất ngập nước - Công ước Ramsar. Vì thế, chương trình này có một ý nghĩa quan trọng là hỗ trợ Chính phủ thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đất ngập nước.

Chương trình có sự hỗ trợ của Ðại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội.

TRÀ MY

Cập nhật: 28/01/2007 Theo Nhân dân
  • 887

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook