Bệnh Ung thư

  • Mực xăm giúp phát hiện ung thư Mực xăm giúp phát hiện ung thư
    Các nhà khoa học Mỹ đã đề xuất sử dụng loại mực xăm an toàn và thuốc nhuộm thực phẩm để chẩn đoán ung thư. Phat kiến này được mô tả trên tạp chí...