Bệnh Ung thư

  • Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược
    Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.