Bước đột phá mới trong việc cải tiến đèn LED

  • 1.557

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton (Mỹ) đã thực hiện một bước đột phá đáng kể trong việc cải thiện độ sáng và hiệu quả của đèn LED.

>>> Tương lai cho đèn LED thương mại

Nhóm nghiên cứu tại Khoa Kỹ thuật điện tử, Đại học Princeton, dưới sự lãnh đạo của giáo sư Stephen Chou đã tăng độ sáng và hiệu quả của đèn LED làm bằng vật liệu hữu cơ.

Độ sáng đèn LED thông thường chỉ từ 2 - 4%, trong khi đó độ sáng đèn LED mới tăng lên đến 57% và cho chất lượng hình ảnh tốt hơn đến 400%.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã khẳng định rằng công nghệ được sử dụng để sản xuất lại đơn giản và rẻ tiền.

Theo crazyengineers.com, các vấn đề của đèn LED hiện tại là ánh sáng thường bị mắc kẹt bên trong do một hiện tượng gọi là "sự phản xạ nội sinh”.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton đã giải quyết vấn đề này bằng cách đặt một cấu trúc công nghệ nano gọi là PlaCSH trong đèn LED để "giải nén" ánh sáng bị mắc kẹt.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đặt lại.

Cập nhật: 01/10/2014 Theo Thanh Niên
  • 1.557

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook