Cách diệt chuột của người Nhật

  • 1.730

Thay vì sử dụng nhiều cách thức công phu, nông dân Nhật Bản đã tiêu diệt những con chuột phá hoại cây táo bằng thiên địch của chúng.

Cập nhật: 21/11/2020 Theo Zing
  • 1.730

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook