Cải lão hoàn đồng tế bào trưởng thành

  •  
  • 364

Một phôi được vài ngày tuổi

Một phôi được vài ngày tuổi

Tạo những tế bào gốc tương tự như tế bào phôi từ những tế bào trưởng thành sẽ cho phép tránh nhiều vấn đề về đạo đức. Một nhà nghiên cứu Nhật Bản ở trường Đại học Kyoto khẳng định đã tìm ra giải pháp tương đối đơn giản để chuyển đổi các tế bào da của chuột thành tế bào gốc với chất lượng tương tự như tế bào phôi.

Tiến sĩ Shinya Yamanaka và các cộng sự đã cô lập bốn gien chủ chốt chuyên tạo đặc tính “gốc” cho tế bào phôi. Để thực hiện điều này, họ đã sử dụng 24 thành phần và thực hiện phương pháp loại bằng cách tiêm nhiều hỗn hợp gien vào các tế bào trưởng thành của chuột. Cuối cùng bốn gien được tiêm chung đã biến các tế bào trưởng thành sang tế bào có thể phân hóa thành nhiều mô khác nhau.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Yamanaka sẽ được áp dụng ở tế bào người nhằm kiểm tra xem các yếu tố tương tự có hoạt động hay không. Các nghiên cứu khác sẽ nhắm vào việc tạo những tế bào gốc mà không cần tạo hay tiêu diệt phôi.

T.Đ

Theo Sciences & Ave, Đài TH Tp.Hồ Chí Minh
  • 364

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook