Câu Trả Lời Khái Quát

  • 3,33
  • 1.082

Trong kỳ thi vấn đáp, giám thị hỏi học sinh:

- Anh có thể khái quát điểm chung nhất của những nhà khai sáng vĩ đại của thế kỷ 18 được chứ?

- Thưa thầy! Được ạ!

- Thí sinh tự tin trả lời

- Tất cả những nhà khai sáng vĩ đại ấy đã chết lâu rồi!

Cập nhật: 13/06/2006 Sưu tầm
  • 3,333333333333333
  • 1.082

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook