Chân Cò

  •  
  • 789

Một anh đầy tớ khi quay con cò cho chủ, nể lời người yêu bèn cắt lại một chân cho cô ta.

Khi con cò được bưng lên bàn, người chủ hỏi một chân nữa đâu; anh đầy tớ trả lời cò chỉ có một chân. Quyết làm cho đầy tớ cứng họng trước khi phạt anh ta. Hôm sau ông chủ chở anh ta ra cánh đồng, họ nhìn những con cò chỉ đứng bằng một chân theo cách của loài cò.

Đầy tớ đắc thắng quay sang chủ nhưng ông chủ kêu to lên và đàn cò đặt chân thứ hai xuống rồi bay đi mất...

- A, thưa ngài.

Anh đầy tớ nói.

- Trong bữa ăn tối qua ngài không kêu to lên với con cò như thế! Nếu ngài kêu to, nó cũng đã thò chân kia ra!

Sưu tầm
  • 789

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook