Cúc cu mẹ lừa chim khác nuôi hộ con như thế nào?

  • 1.236

Để đảm bảo tỷ lệ sống sót của chim non, cúc cu mẹ sẵn sàng mổ vỡ hoặc thả rơi trứng do chim bố mẹ nuôi khác loài đẻ ra.

Cập nhật: 14/05/2018 Theo VnExpress
  • 1.236

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook