Điều gì sẽ xảy ra nếu sao Hỏa và sao Mộc đổi chỗ cho nhau?

  •  
  • 519

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời khi có khối lượng gấp 2,5 lần tất cả hành tinh cộng lại. Còn Mặt trời chiếm 99,9% khối lượng của cả Hệ Mặt trời. Vì thế, nếu sao Hỏa và sao Mộc đổi chỗ cho nhau, điều này có thể phá vỡ sự cân bằng của Hệ Mặt Trời và hủy diệt mọi sự sống trên Trái đất.

Cập nhật: 03/02/2023 Youtube
  • 519

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook