Đọc hiểu phiếu kết quả kiểm tra mắt như thế nào?

  • 4.766

Hầu hết những trường hợp bị tật khúc xạ đều có thể cải thiện thị lực bằng cách đeo kính. Phiếu đo khúc xạ là căn cứ để bác sĩ cắt kính cho bệnh nhân. Chính vì thế, phải hiểu về phiếu kết quả thì mới có thể chọn được một cặp kính phù hợp. Có 3 loại mắt kính thường được sử dụng là: kính cầu lõm, kính cầu lồi và kính loạn thị.

Mắt cận thị thì phải đeo kính cầu lõm, biểu thị bằng dấu "-", mắt viễn thị phải đeo kính cầu lồi, biểu thị bằng dấu "+". Mắt kính được dùng cho trường hợp cận thị và viễn thị được gọi là mắt kính thường, được ký hiệu bằng chữ DS, còn mắt kính được dùng cho bệnh nhân loạn thị là kính loạn thị, được kí hiệu bằng chữ DC. Loạn thị cũng được phân ra thành cận loạn thị và viễn loạn cầu của mắt loạn thị cũng khác với mắt cận viễn thị nên còn được ký hiệu thêm dấu "x" trước phương vị số để đánh dấu hướng nào bị loạn thị nữa, gọi là trục vị loạn thị.

Phải hiểu về phiếu kết quả thì mới có thể chọn được một cặp kính phù hợp.
Phải hiểu về phiếu kết quả thì mới có thể chọn được một cặp kính phù hợp.

Kính cũng có độ lớn nhỏ khác nhau biểu thị cho độ khúc xạ khác nhau của bệnh nhân, những số đó được viết ngay sau dấu "+" hoặc Bác sĩ thường viết độ khúc xạ của mắt bên phải trước và dùng chữ "Phải" hoặc "O.D", "R" để kí hiệu; mắt bên trái dùng "Trái" hoặc "O.S", "L" để kí hiệu.

Bây giờ thì các bạn đều có thể hiểu kết quả ghi trên phiếu:

Ví dụ:

  • Phiếu 1 ghi: O.D: – 3.75DS = 10/10, nghĩa là mắt phải cận thị 3.75 độ, thị lực sau khi điều chỉnh là 10/10.
  • Phiếu 2 ghi: O.S: +2.50DS = 10/10, nghĩa là mắt trái viễn thị 2.5 độ, thị lực sau khi được điều chỉnh là 10/10.
  • Phiếu 3 ghi: L: – 3.00DS – 0.50 DC X 180° = 10/10, nghĩa là mắt trái bị cận thị 3 độ đồng thời cũng bị cận loạn thị 0.5 độ, trục vị loạn thị là 180°, thị lực sau khi điều chỉnh là 10/10.
  • Phiếu 4 ghi: R: +2.00DS + 0.75DC X 90° = 10/10, nghĩa là mắt phải bị viễn thị 2 độ, đồng thời bị viễn loạn thị 0.75 độ, trục vị loạn thị là 90°, thị lực sau khi điều chỉnh là 10/10.
Cập nhật: 28/12/2016 Theo thiluctreem
  • 4.766

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook