Động vật nhìn các đồ vật có giống con người?

  •  
  • 1.414

Chúng ta quan sát tất cả xung quanh bằng mắt, cảm thấy hàng ngàn màu sắc tươi đẹp của cuộc sống. Không biết đồ vật mà con người nhìn thấy và động vật nhìn thấy có giống nhau không?

Ong mật tìm mật thực vật ở những cây hoa có màu sắc và hình dạng khác nhau (Ảnh: alanbauer)
Con người quan sát biểu hiện của động vật và giải phẫu con mắt của chúng, hiểu khả năng thị gác của chúng qua cấu tạo của mắt.

Trong số các loài côn trùng, ong mật có thể phân biệt được các màu sắc và hình dạng khác nhau. Các nhà khoa học đã thử nghiệm: Trong các chậu có màu sắc và hình dạng khác nhau, có cái có mật, cái không có mật. Qua một thời gian dài, cho dù là cái chậu không có mật, ong mật vẫn cứ bay đến đó để tìm mật ăn. Ong mật tìm mật thực vật ở những cây hoa có màu sắc và hình dạng khác nhau, có thể bay về tổ, nhảy múa trong tổ, dùng điệu nhảy để nói với bạn đời của mình ở đây có mật thực vật, có thể chọn mật và nhụy hoa ở đâu. Như vậy, ong mật có đủ khả năng phân biệt được màu sắc và hình dạng khác nhau.

Về cấu tạo của mắt, các loài động vật bậc cao như: Khỉ, hoẵng, đười ươi, tinh tinh,... có cấu tạo mắt phức tạp, có giác mạc, hồng mạc, củng mạc, con ngươi, thủy tinh thể, võng mạc rất gần với cấu tạo của mắt con người. Vì vậy, động vật bậc cao nhìn đồ vật xung quanh có thể giống như con người nhìn.

H.T (theo Hỏi đáp khoa học)
  • 1.414

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook