Đúng vậy

  •   2,52
  • 484

Một người lái xe ngừng lại hỏi người điên trên lề đường:

- Thưa ông, xin ông cho biết từ đây đến khúc quanh gần hay xa.

Điên đáp:

- Khúc quanh à? Ở trước mặt ông kìa!

Bác tài xế dụi mắt:

- Không! Tôi không thấy đâu cả.

Điên nói:

- Đúng vậy. Tại ông đến trễ một chút mới không thấy. Vừa rồi có một chiếc xe tới trước ông, nó lấy mất rồi.

Sưu tầm
  • 2,52
  • 484

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook