FPT mua bản quyền của Microsoft

  • 88

FPT đã trở thành công ty công nghệ thông tin (CNTT) đầu tiên của Việt Nam ký thỏa thuận sử dụng bản quyền phần mềm của tập đoàn Microsoft sau lễ ký kết chiều 25-10.

Nội dung bản thỏa thuận cho phép FPT được sử dụng các phần mềm máy trạm của Microsoft có bản quyền trên 4.500 máy tính trong toàn hệ thống mạng của FPT trong thời gian từ tháng 10-2006 đến tháng 10-2009.

Cũng trong thời gian này, FPT được sử dụng tất cả các phần mềm máy chủ và các công cụ phát triển phần mềm của Microsoft.

Sau ba năm, FPT và Microsoft sẽ xem xét lại hợp đồng và bổ sung các bản quyền phần mềm cho các máy tính mới phát sinh.

KHIẾT HƯNG

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 88

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook