Google Onebox

  •  
  • 53

Google đang giới thiệu phiên bản mới của một hệ thống tìm kiếm thông tin nằm trong các hệ thống kinh doanh chính của một tổ chức hay doanh nghiệp, tương thích với các chương trình phần mềm và cơ sở dữ liệu của hãng Oracle Corp, Salesforce.com, Cisco Systems...

Hệ thống mới này – gọi là “Google OneBox for Enterprise” - cho phép các doanh nghiệp thiết lập sẵn những truy vấn, qua đó giúp nhân viên dễ dàng tìm kiếm những thông tin như đơn mua hàng, quyền lợi của nhân viên, lịch làm việc... Ngoài ra, hệ thống này cũng giúp người tiêu dùng tìm kiếm thông tin hiệu quả hơn trên website của doanh nghiệp. 

Theo Reuters, NLĐ
  • 53

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook