Hệ thống đo và giám sát từ xa các thông số thuỷ nông

  •  
  • 400

Hệ thống đo và giám sát từ xa các thông số thuỷ nông được xây dựng để trợ giúp cho việc quản lý, điều hành hệ thống thuỷ nông một cách tốt nhất. Hệ thống bao gồm 1 trạm trung tâm và các trạm phân tán. Việc ứng dụng hệ thống này sẽ đem lại những lợi ích sau:

(Ảnh: tchdkh.org.vn)

- Giảm thiểu nhân lực trong việc tiến hành đo các thông số.

- Đo được ở những nơi có địa hình hiểm trở, khó tiếp cận.

- Các thông số đo được cập nhật một cách liên tục, tức thời.

- Chính xác và khoa học trong việc quản lý và tìm kiếm.

- Trợ giúp tốt nhất cho việc ra quyết định điều hành.

Các trạm đo được thiết kế để đo các thông số: Mức nước; độ mở cửa cống; lưu lượng dòng chảy; độ mặn; độ đục.

Các thông số đo được hiển thị bằng màn hình LCD 2x20 ký tự hoặc hiển thị bằng LED 7 thanh.

Giao diện sử dụng có thể chọn lựa bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Việc sử dụng giao diện để cài đặt các thông số đơn giản.

Có thể truyền số liệu đo về trung tâm qua đường điện thoại (hữu tuyến) hoặc đường truyền vô tuyến.

Tự động định thời gian lưu trữ số liệu đo thông qua việc cài đặt của người sử dụng.

Đặc tính kỹ thuật:

· Trạm phân tán:

- Kết nối với các sensor đo bằng dòng 4-20mA hoặc qua chuẩn truyền RS485.
- Hiển thị LCD 2x20 hoặc LED 7 thanh.
- Kết nối với trung tâm qua đường thoại hoặc sóng vô tuyến.
- Lưu trữ được số liệu đo trong vòng 1 tháng.
- Có nguồn dự phòng trong vòng 2 giờ, khi mất điện lưới.
- Các thông số đo:

+ Mức nước: 0-10m, phân giải: 5mm, sai số: ±0,1%
+ Độ mở cửa cống: 0-100%, phân giải: 0,1%, sai số: ±0,1%
+ Lưu lượng: Được tính toán dựa trên 2 thông số trên
+ Độ mặn: 0-1,00%, phân giải: 0,01%, sai số: ±0,01%
+ Độ đục: 0-800mg/l, phân giải: 0,4mg/l, sai số: ±0,1%

· Trạm trung tâm:

- Kết nối được với các trạm phân tán để nhận số liệu đo (tự động hoặc bằng tay).
- Hiển thị, lưu trữ, tìm kiếm số liệu đã lưu.
- Tạo báo cáo, in ấn.
- Bao gồm: Máy vi tính Pentium IV, Hệ điều hành Windows 9x, modem và phần mềm AQUAMON 1.1

Phạm vi ứng dụng:

- Các Công ty thuỷ nông
- Ở các Nhà máy thuỷ điện (đo mức, lưu lượng nước).
- Ngành xăng dầu (đo mức, lưu lượng xăng dầu).

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Triển khai Ứng dụng Tin học, Tự động hoá - Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá, 156A - Quan Thánh - Ba Đình - Hà Nội.
Tel: (04) 716 4930, Fax: (04) 716 4842; E-mail: [email protected]

Theo Tạp chí hoạt động khoa học
  • 400