Hiện trạng phá rừng trên thế giới

  • 2.253

Rừng bao phủ 31% diện tích đất liền của Trái Đất, nhưng nạn phá rừng hiện nay đang khiến thế giới mỗi phút mất đi diện tích rừng trung bình bằng 36 sân bóng bầu dục.

Rừng bao phủ 31% diện tích Trái Đất.
Rừng bao phủ 31% diện tích Trái Đất.

Khai thác gỗ, xây dựng đường, chăn thả gia súc.... là những nguyên nhân của nạn phá rừng trên toàn thế giới.
Khai thác gỗ, xây dựng đường, chăn thả gia súc.... là những nguyên nhân của nạn phá rừng trên toàn thế giới.

Hơn 810km2 rừng nhiệt đới bị đốt cháy mỗi ngày để chăn thả gia súc.
Hơn 810km2 rừng nhiệt đới bị đốt cháy mỗi ngày để chăn thả gia súc.

Nạn phá rừng gây ra 15% tổng lượng phát thải khí nhà kính.
Nạn phá rừng gây ra 15% tổng lượng phát thải khí nhà kính.

Cập nhật: 11/08/2016 Theo VnExpress
  • 2.253

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook