Hiện trường khu vực khảo cổ Hoàng Thành

  • 1.066

Gần cổng Đoan Môn, các nhà khảo cổ khai quật thêm nhiều di tích của các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn chồng xếp lên nhau. Đặc biệt có một đường nước bằng gạch khổng lồ chưa từng thấy trong di tích khảo cổ nào ở Việt Nam.

>>> Phát lộ đường nước khổng lồ dưới Hoàng thành Thăng Long

Hố khai quật sâu tới hơn 4m, phát lộ nhiều tầng dấu tích qua nhiều thời kỳ lịch sử.
Hố khai quật sâu tới hơn 4m, phát lộ nhiều tầng dấu tích qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Đặc biệt các nhà khảo cổ đã làm phát lộ một đường nước rộng 2m kéo dài từ đông sang tây.
Đặc biệt các nhà khảo cổ đã làm phát lộ một đường nước rộng 2m kéo dài từ đông sang tây.

Nhiều cọc cừ đóng chắc chắn trong đường nước. Một số  chuyên gia cho rằng giống điểm khai quật tại Hàn Quốc.
Nhiều cọc cừ đóng chắc chắn trong đường nước. Một số
chuyên gia cho rằng giống điểm khai quật tại Hàn Quốc.

Phát lộ rất nhiều gạch vồ.
Phát lộ rất nhiều gạch vồ.

Có niên đại hàng trăm năm.
Có niên đại hàng trăm năm.

Nhiều cống thoát nước được khai quật.
Nhiều cống thoát nước được khai quật.

Các chuyên gia nghiên cứu ngay tại hố khai quật.
Các chuyên gia nghiên cứu ngay tại hố khai quật.

Những di tích phát lộ thu hút nhà khoa học
Những di tích phát lộ thu hút nhà khoa học

Theo VNE
  • 1.066

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook