Hình ảnh chân thực về binh lính thời nhà Thanh

  •   3,54
  • 15.348

Đây là những bức ảnh chụp chân thực về binh lính thời cuối nhà Thanh. Xem mới thấy là nó khác một trời một vực với những hình ảnh hào nhoáng về đội quân này trên truyền hình.

Đây là hai binh sỹ đang ngắm bắn một khẩu súng dài như con sào.
Đây là hai binh sĩ đang ngắm bắn một khẩu súng dài như con sào.

Kỵ binh nhà Thanh.
Kỵ binh nhà Thanh.

Binh sỹ trấn thủ Thành Đô đời Thanh.
Binh sĩ trấn thủ Thành Đô đời Thanh. Trông cũng giày dép lôm côm và cả chân đất.

Quân đội nhà Thanh xuất hành, nhân dân hiếu kỳ đứng xem hai bên đường.
Quân đội nhà Thanh xuất hành, nhân dân hiếu kỳ đứng xem hai bên đường.

Đây lại là hai ông đang ngắm bắn một khẩu súng dài đến 2m, một ông khiêng một ông ngắm bắn.
Đây lại là hai ông đang ngắm bắn một khẩu súng dài đến 2m, một ông khiêng một ông ngắm bắn. Không rõ súng to thế này thì uy lực ra sao.

Hai binh lính ở Quảng Xuyên, xem ra không giống binh sĩ mà giống những người làm tạp vụ.
Hai binh lính ở Quảng Xuyên, xem ra không giống binh sĩ mà giống những người làm tạp vụ.

Đại quan khi xuất hành, hai bên đều có binh sĩ xếp hàng.
Đại quan khi xuất hành, hai bên đều có binh sĩ xếp hàng.

Một ông tướng nhà Thanh, xem dáng ngồi rất bệ vệ.
Một ông tướng nhà Thanh, xem dáng ngồi rất bệ vệ.

Kỵ binh ở vùng Đông Bắc thời nhà Thanh.
Kỵ binh ở vùng Đông Bắc thời nhà Thanh.

Quân Thanh ở Quảng Tây với chiếc mũ đội đầu khác với mũ thông thường của nhà Thanh và chân dường như là đi dép.
Quân Thanh ở Quảng Tây với chiếc mũ đội đầu khác với mũ thông thường của nhà Thanh và chân dường như là đi dép.

Ông này trông lôi thôi lếch thếch, giống tuồng hát hơn.
Ông này trông lôi thôi lếch thếch, giống tuồng hát hơn.

Đây là quân Thanh ở Thượng Hải.
Đây là quân Thanh ở Thượng Hải.

Đây là quân Thanh ở Phúc Kiến, đại đao và đinh ba trông thấy rõ.
Đây là quân Thanh ở Phúc Kiến, đại đao và đinh ba trông thấy rõ.

Còn đây là lính nhà Thanh ở Tân Cương, vũ khí đều là dạng kỳ hình dị trạng.
Còn đây là lính nhà Thanh ở Tân Cương, vũ khí đều là dạng kỳ hình dị trạng.

Cập nhật: 27/08/2018 Theo Dân Việt
  • 3,54
  • 15.348

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook