Hồ nhân tạo lớn nhất thế giới

  •   3,52
  • 8.357

Hồ nhân tạo Volta

Hồ nhân tạo Volta có diện tích lớn nhất thế giới nằm ở Ghana (Đông Phi). Còn hồ nhân tạo có khối lượng nước lớn nhất là hồ Bratsk trên sông Angara, nước Nga.

Đập Akosombo trên sông Volta được đưa vào sử dụng năm 1966. Nó cung cấp năng lượng cho một nhà máy thủy điện có công suất cực lớn.

Đập này được xây dựng gần một khe nước lớn. Phía sau nó, nước được chứa trong thung lũng của sông chính và các nhánh sông tạo thành một cái hố rộng 8.484km2, chu vi hồ là 7.250km.

Hồ Valta khá nông, ở một vài nơi người ta có thể nhìn thấy cả những khu dừng ngập dưới nước. Tổng khối lượng nước ở đây là 148km3. Hồ Bratsk ở Nga có khối lượng nước là 169,25km3.

H.T sưu tầm
  • 3,52
  • 8.357