Infographic: Tác động của trí tuệ nhân tạo tới 7 ngành công nghiệp chủ chốt

  •  
  • 2.409

Mặc dù còn những lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế con người thống trị thế giới, những giá trị to lớn mà nó mang tới cho chúng ta là điều không thể phủ nhận.

Tác động của trí tuệ nhân tạo tới 7 ngành công nghiệp chủ chốt

Tác động của trí tuệ nhân tạo tới chăm sóc sức khỏe, tài chính

Tác động của trí tuệ nhân tạo tới quản trị và giáo dục

Tác động của trí tuệ nhân tạo tới vận tải

Tác động của trí tuệ nhân tạo tới phân tích

Cập nhật: 31/03/2018 Theo Khám Phá
  • 2.409

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook