Kế hoạch chế tạo tàu vũ trụ nhanh nhất vượt hệ Mặt Trời

  •  
  • 2.732

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins đưa ra kết hoạch chế tạo tàu thăm dò vũ trụ nhanh nhất lịch sử, di chuyển vượt ra ngoài Hệ Mặt trời, đến vùng không gian liên sao, thậm chí đến một ngôi sao khác.

Tàu vũ trụ mới cần đạt tốc độ hơn 320.000km/h để tới được vùng không gian liên sao như dự tính.
Tàu vũ trụ mới cần đạt tốc độ hơn 320.000km/h để tới được vùng không gian liên sao như dự tính.

Voyager 1 là tàu vũ trụ đầu tiên bay ra khỏi giới hạn của Hệ Mặt trời. Con tàu mất đến 35 năm và không thực sự có nhiệm vụ rõ ràng.

Để tới vùng không gian liên sao như dự định, tàu vũ trụ mới cần đạt tốc độ hơn 320.000km/h. Voyager 1 đang di chuyển với tốc độ chưa đến 1/5.

Nhóm nghiên cứu cũng muốn con tàu quan sát và nghiên cứu Hệ Mặt trời từ bên ngoài. Mục tiêu là tới vùng không gian liên sao muộn nhất vào năm 2070.

Cập nhật: 25/05/2018 Theo VNE
  • 2.732