Khó ăn

  •   3,320
  • 17.323

Ông bố hí hửng hôm nay mua cho con gái được một chiếc đùi vịt, đến bữa, ông luộc cho nó ăn, ngồi nhìn con ăn, ông hạnh phúc hỏi:

- Con ơi, đùi vịt luộc ngon không?

- Dạ, ngon bố ạ, nhưng khó ăn quá.

- Ngon thế mà khó ăn á?

Con nhỏ nhe răng ra, thì ra nó thay hai cái răng cửa, chưa kịp mọc, toàn lợi là lợi. Ông bố ngồi cười ngất ngưởng.

Nguyễn Thùy Dung
Email: [email protected]

  • 3,320
  • 17.323

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook