Không tiêm văcxin cho gia cầm: Xử lý thế nào?

  •  
  • 302

Qua quá trình giám sát, các cơ quan chức năng ghi nhận có nhiều hộ dân không chịu tiêm văcxin cho gia cầm của mình. Xử lý vấn đề này thế nào? Ông ĐẬU NGỌC HÀO, cục phó Cục Thú y, cho biết:

- Bên cạnh việc tuyên truyền, tới đây chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với những hộ chăn nuôi không chấp hành qui định. Có cái “gậy” đó các địa phương mới triển khai đợt tiêm phòng hiệu quả.

* Thưa ông, phải chăng các hộ chăn nuôi e ngại chuyện phải bỏ ra một khoản kinh phí để tiêm văcxin cho gia cầm?

- Các hộ chăn nuôi nhỏ không phải trả tiền gì cả, chỉ phải mang gà đến để tiêm. Các trang trại chăn nuôi tập trung có từ 2.000 con gà trở lên, các xí nghiệp chăn nuôi của nước ngoài, liên doanh thì phải bỏ tiền ra mua văcxin để tiêm. Nhưng số gia cầm không tiêm văcxin lại chủ yếu là gia cầm của các hộ chăn nuôi nhỏ chứ không phải của các trang trại lớn.

* Nhưng qui định 28 ngày sau khi tiêm văcxin mới được tiêu thụ gia cầm sẽ gây khó khăn cho những hộ gia đình cần bán gia cầm ngay?

- Chúng tôi qui định nếu thời gian nuôi gia cầm còn hơn 70 ngày trước khi tiêu thụ mới phải tiêm. Qui định như vậy để đảm bảo đủ thời gian tiêm hai mũi văcxin. Còn nếu thời gian họ sẽ tiêu thụ gia cầm dưới 70 ngày thì chúng tôi không tiêm. Tiêm văcxin để gia cầm phòng được bệnh chứ không phải tiêm để người dân không bán được gia cầm.

K.HƯNG thực hiện

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 302

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook