Khu nhà cổ 10.000 tấn nằm trên đầm lầy

  • 983

Người xưa tận dụng đặc tính của gỗ tùng càng ngâm trong nước càng chắc nên đã dùng gỗ này dựng móng nhà cổ An Trinh, bền hơn 100 năm nay.

Cập nhật: 24/10/2020 Theo VnE
  • 983

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook