Một số loài sinh vật biển lạ vừa được phát hiện

  •   4,54
  • 5.672

Theo đoàn nghiên cứu, những phát hiện này có thể bổ sung cho giả thuyết vùng biển của Philippines chứa nhiều loại sinh vật hơn bất kỳ môi trường đại dương nào trên Trái đất.

Loài cá mập có khả năng trương phình cơ thể.
Loài cá mập có khả năng trương phình cơ thể.

Một số loài sên biển lạ thuộc họ sên trần.

Một số loài sên biển lạ thuộc họ sên trần.
Một số loài sên biển lạ thuộc họ sên trần.
 

Một loài cua lạ thuộc họ cua Petalomera chỉ sống ở vùng nước sâu.
Một loài cua lạ thuộc họ cua Petalomera chỉ sống ở vùng nước sâu.

Loài sâu sặc sỡ này thuộc họ Myrianida, được tìm thấy ở các bãi đá san hô tại Philippines
Loài sâu sặc sỡ này thuộc họ Myrianida, được tìm thấy ở các bãi đá san hô tại Philippines.

San hô hồng
San hô hồng

 

Theo LiveScience
  • 4,54
  • 5.672

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook